Alanna Armitaj

Alanna Armitaj

UNFPAning Sharqiy Evropa va Markaziy Osiyo mintaqaviy byurosi direktori