Aslan Abashidze

Aslan Abashidze

BMTning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlari bo'yicha qo'mitasi a'zosi