Ramin Gurbanov

Ramin Gurbanov

Adolat samaradorligi bo'yicha Yevropa Komissiyasining Prezidenti (CEPEJ)