Birinchi sessiya

1. Tatyana Moskalkova

2. Marg`ub Butt

3. Akmal Saidov

4. Aslan Abashidze

5. Sabina Aliyeva

6. Mario J. Cobo

7. Adish Agarvala

8. Jamila Nurjanova