Kutilayotgan natijalar

1. Davlat organlari, IHMI va fuqarolik jamiyatlari 2030-yilgacha Dasturni amalga oshirishda IHUD, inson huquqlari boʻyicha xalqaro shartnomalarda va standartlarda bayon etilganidek, inson huquqlarini ragʻbatlantirish va himoya qilish tarafdori ekanligini tasdiqlanadi;


2. Mazkur Forum Osiyo mintaqasida inson huquqlarining himoya qilinishi taʼminlanishida hokimiyatning turli organlari, IHMI va fuqarolik jamiyatlarining rolini muhokama qilish uchun ochiq va konstruktiv muhokama qilish uchun platforma taqdim qilinadi.


3. Barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) erishish jarayonida inson huquqlarini samarali himoya qilishni taʼminlash maqsadida fuqarolik jamiyatining turli hokimiyat organlari, IHMI va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorligini mustahkamlash va/yoki kengaytirish yoʻlida aniq qadamlar qoʻyiladi.