Mavzular

Forum sharhi

Inson huquqlari boʻyicha Osiyo forumi Markaziy Osiyo va boshqa Osiyo mamlakatlarining 2030-yilgacha Dastur vazifalari va uning barqaror rivojlantirish maqsadlarida eʼtirof etilgan yoʻnalishlar boʻyicha rivojlanishida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining ahamiyatini aniqlash va unga baho berishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻyadi.

 

I qism: Universallik va inson huquqlari - Umumjahon deklaratsiya merosi

Maqsad: iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqarolik va siyosiy huquqlarning universalligi, oʻzaro bogʻliqligi va yaxlitligi tamoyillarini hamda inson huquqlari sohasidagi majburiyatlarni amalga oshirishdagi yutuqlar va muammolarni muhokama qilish.

 

II qism: Inson huquqlari va Barqaror rivojlantirish maqsadlari (BRM)

Maqsad: Davlatlar inson huquqlarining asosiy tamoyillariga, inson huquqlari boʻyicha BMT shartnomalarining bandlariga va inson huquqlari boʻycha tegishli koʻrsatkichlarga tayangan holdagina BRMga samarali erishish va u barcha davlatlarni qamrab olishi mumkinligi haqidagi umumiy tushunchani yetkazish.

 

III qism: BRM maqsadlariga erishish va insoniylik mezoni sohasidagi YXHT majburiyatlarining amalga oshirilishi uchun inson huquqlarini hurmat qilish, himoyalash va ularga rioya qilinishini taʼminlash masalalarida davlat organlari, inson huquqlari boʻyicha milliy institutlar, shuningdek, fuqarolik jamiyatlarining roli

Maqsad: BRM maqsadlariga erishish/insoniylik mezoni sohasidagi YXHT majburiyatlarining amalga oshirilishi uchun inson huquqlarini hurmat qilish, himoyalash va ularga rioya qilinishini taʼminlash uchun turli davlat organlari va institutlari qoʻllaydigan aniq mexanizmlar, vositalar va yondashuvlarni taqdim etish va birgalikda muhokama qilish, bu jarayonda qarorlar qabul qilishda fuqarolik jamiyatlarining keng ishtirok etishini koʻzda tutish. 

 

IV qism: Tinchlik va xavfsizlikda yoshlarning roli: 2030 yilga nisbatan xavfsiz kelajakka qarashlar

Maqsad: