Mavzular

«Yoshlar-2020: global hamjihatlik, barqaror taraqqiyot va inson huquqlari»

 

1 - YALPI MAJLIS:  YOSHLAR HUQUQLARI BO'YICHA XALQARO STANDARTLARNI ISHLAB CHIQISH

Maqsad: Dunyodagi yoshlar huquqlari sohasidagi mavjud xalqaro huquqiy vositalar va mexanizmlarni, shuningdek Yoshlar huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiya loyihasining asosiy qoidalarini muhokama qilish

 

2 - YALPI MAJLIS: YOSHLAR HUQUQLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI

Maqsad: Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda yoshlarning rolini muhokama qilish, shuningdek yoshlar huquqlarini amalga oshirishda asosiy muammolarni aniqlash

 

 

3 - YALPI MAJLIS: YOSHLAR UCHUN INSON HUQUQLARI BO’YICHA TA’LIM

Maqsad: Yoshlarga inson huquqlari ta'limi sohasidagi xalqaro tajribani tahlil qilish va inson huquqlari masalalari bo'yicha yoshlar savodxonligi darajasini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish

 

4 - YALPI MAJLIS: TINCHLIK VA XAVFSIZLIKNI ILGARI SURISHDA YOSHLARNING ROLI: 2030 YILGACHA YANADA XAVFSIZROQ KELAJAKKA NAZAR

Maqsad: Xavfsizlik va hamkorlikka har tomonlama yondashuvni mustahkamlashda yoshlarning rolini yoritish